YHTEISÖTEATTERI

Yhteisöteatteri on yleisnimike erilaisille draamallisille työmuodoille, joiden kautta pyritään käsittelemään tietyn yhteisön tai ryhmän teemoja, kysymyksiä tai ongelmia. Yhteisöteatteri on prosessikeskeistä, kollektiivista, vuorovaikutteista ja yhteisöä osallistavaa. Usein yhteisöteatteri-termi rinnastetaan termiin soveltava teatteri. Teatteri ILMI Ö. pitää soveltavaa teatteria kattokäsitteenä, jonka yksi tunnettu muoto yhteisöteatteri on.

Teatteri ILMI Ö. on tehnyt yhteisöteatteria mm. Kalasatamassa nimellä
Kalasataman turistikierros!
Lue lisää 

Yhteisöteatteri taidelähtöisine menetelmineen tukee muutoksen mahdollisuutta yhteisöissä ja kehittää osallistujien kykyä ilmaista itseään. Yhteisöteatteri usein myös aktivoi ihmiset ja yhteisöt löytämään omia voimavarojaan ja luottamaan niihin. Yhteinen tila, paikallisuus, yhteisesti sovittu teema tai esiin nostettu ongelmallinen tilanne, sekä vahvasti kokemuksellinen ja toiminnallinen teatteritoiminta toimivat yhteisöllisenä liimana ja auttavat myös katsomaan eteenpäin ja muuttumaan. Yhteisöteatterin tavoitteena onkin saada yhteisöjen ääni kuuluviin sekä yksilötasolla että vaikkapa osana kaupunginosan kehittämistä ja suunnittelua. 

Teatteri ILMI Ö. on tehnyt yhteisöteatteria mm. dementoituneiden vanhusten ja heidän hoitajiensa ja omaistensa kanssa, turvapaikanhakijoiden kanssa, lastensuojelun nuorten ja työntekijöiden kanssa ja eri kaupunginosien asukkaiden kanssa. Monet yhteisöteatterihankkeemme ovat olleet vaikuttavia sekä yksilö että yhteisötasolla, mutta myös yhteiskunnallisesti. Esimerkiksi Muistatko äitini- työpaja ja esityskokonaisuudessa herätimme keskustelua ja kysymyksiä dementoituneiden vanhusten huomioimisesta ja kohtaamisesta yhteiskunnassamme, ja esitystä tilattiin myös erilaisiin koulutuksiin, tapahtumiin ja seminaareihin. Teatteri ILMI Ö:n yhteisöteatteri- hankkeisiin liittyy yleensä jonkun muotoinen esitys – esiintyjinä joko yhteisön tai Teatteri ILMI Ö:n jäseniä – tai vaikka sekalainen esiintyjäryhmä molempia. Yhteisöteatterissa jatkuvuus ja pitkäkestoisuus rikastuttaa yhteistyötä ja dialogia ja lisää yhteisön jäsenten mahdollisuuksia ottaa taidelähtöiset ja soveltavan teatterin menetelmät omaan käyttöönsä.

KUVASSA esiintyjien ja yleisön yhteinen kulkue tanssimassa Kalasataman Kansantivoli- esityksestä ulos vuoden 2016 hankkeessamme Kalasatamassa. Hanke sai jatkorahoituksen vuodeksi 2017, jolloin syntyi yhteisöteatteriesitys Kalasataman Turistikierros.  

Lue lisää soveltavan teatterin hankkeistamme!