UTELIAS LUOKKA-PILOTTI

Utelias luokka-pilottikokeilu on hanke, jossa taideopetus tuodaan osaksi peruskoulun tarjoamaa aineenopetusta. Taide- ja aineenopettajat tekevät tiiviistä yhteistyötä luoden ja toteuttaen viikottaiset opetustunnit, joissa yhdistyvät aineen- ja taideopetuksen sisällöt. Utelias luokka-toiminnan tavoitteena on vahvistaa oppilaiden luovaa ja kriittistä ajattelua, lisätä vuorovaikutus- ja empatiataitoja, mahdollistaa luova oppiminen ja tutkiminen taiteen keinoin ja lisätä opettajien ja taideopettajien yhteistyötä. Tutkimuksen pilottihankkeesta tekee Niilo Mäki Instituutti.

Teatteri ILMIÖ:n Teatterikoulu on aloittanut Utelias luokka-toiminnan Taivallahden peruskoulussa. Teatteriopettajat Tanja Parantainen ja Minna Savin työskentelevät historian- ja elämänkatsomustiedon aineenopettajien kanssa luoden uudenlaisia toimintamalleja perusopetukseen.

Utelias luokka- hanke saa rahoitusta Opetus – ja Kulttuuriministeriön Kärkihankkeesta numero 4, jonka tavoitteena on tuoda kulttuuri osaksi lasten arkea, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä lisätä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

 

Lisätietoja hankkeesta

Minna Savin

p: 040-7724129