Tunne- ja vuorovaikutustyöpaja

Teatterimenetelmät osana vuorovaikutus – ja tunnetaitojen tukemista lapsiryhmässä.

Kohderyhmä: Vaka-henkilöstö.

Työpajan tavoite: Työpajan tavoitteena on antaa henkilöstölle työkalupakkiin hyviä ja nopeasti arjessa hyödynnettäviä draamallisia ja toiminnallisia työmenetelmiä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun lapsiryhmässä.

Keskisenä ajatuksena on työmenetelmien lisäksi laajentaa ja ottaa käyttöön monipuolisempaa tunne- ja tarvesanastoa niin työyhteisössä kuin lapsiryhmässä työskennellessä.

Työpajassa kasvattajilla on myös mahdollisuus tutkia omia vuorovaikutustaitojaan ja pohtia hyvien vuorovaikutustaitojen merkitystä osana omaa ja työyhteisön hyvinvointia sekä osana omaa ammattitaitoa rakennettaessa yhteyttä lapsiin ja ryhmään.

Työpajan toteutus: Koulutus toteutetaan toiminnallisin menetelmin ja soveltuu hyvin koko talon yhteiseksi koulutukseksi tyhy-päivän yhteyteen.

Työpajan kesto: Muotoutuu osallistujamäärän mukaan

Työpajaan voi liittää lapsiryhmille suunnatun nukkeforumteatteriesityksen

“ Leikkisit sä mun kaa? “ jossa lapset yhdessä ratkaisevat vuorovaikutus- ja kaveritaitoihin liittyviä kysymyksiä. Esitys on suunnattu 3-6 vuotiaille lapsille.

 

“ Työssäni varhaiskasvatuksessa 25 vuoden aikana ajatus ammattitaidosta on kiteytynyt vuosi vuodelta siihen, että kasvattajan tärkein ja merkityksellisin työkalu on herkkyys asettua lapsen tasolle ja luoda yhteys jokaiseen lapseen. Tämä vaatii omien tunne- ja vuorovaikutustaitojen arviointia ja ymmärrystä siitä, millaista tunnekieltä lasten kanssa arjessa käyttää ja millaisen tunneilmaston tullessaan ryhmään luo.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen lapsille lähtee työyhteisön sitoutumisesta yhteisiin arvoihin. Lapsi ei opi hyviä vuorovaikutustaitoja kirjojen sivuilta tai sillä että kerromme mitä ovat hyvät tunnetaidot vaan kokemalla, katsomalla ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Siksi on äärimmäisen tärkeää että tulemme tietoiseksi siitä millaista esimerkkiä omalla puheellamme ja toiminnallamme lapsille näytämme. Tässä koulutuksessa tarkoitus on kurkistaa kasvattajien ja työyhteisön tapaan käyttää tunnekieltä ja tämän lisäksi antaa työkalupakkiin hyviä, matalan kynnyksen harjoituksia joilla tunne- ja vuorovaikutustaitoja voidaan yhdessä lasten kanssa arjessa kehittää. “

Työpajan suunnittelija Tuire Jäntti KK Vaka-opettaja, TIO amk ja LTTO Lasten ja nuorten tunnetaito- ohjaaja