LÖYTÖRETKI/IKO

Löytöretki-yhteisöteatterihankkeessa/IKO tarjotaan avointa yhteisöteatteritoimintaa ikäihmisille. Hanke toteutetaan Tapiolan palvelukeskuksessa Espoossa, Taiteiden, Kulttuurin ja Mielen Hyvinvoinnin keskuksessa Lapinlahden Lähteellä Helsingissä sekä Tikkurilan palvelukeskuksessa Vantaalla. Hanke ajoittuu aikavälille 1.10.2021-31.12.2022.

Löytöretki-hankkeessa toteutetaan teatterityöpajoja, joissa käsitellään ikäihmisten kiinnostuksen kohteita erilaisten teatteri- ja improvisaatiotekniikoiden kautta. Mielikuvat ja muistot omasta elämänhistoriasta ja tämän hetken kiinnostuksen kohteet toimivat lähtökohtana tekemiselle. Jokaisella osallistujalla on oikeus tulla kuulluksi juuri sellaisena kuin on. Tärkeintä tuokioissa on innostaminen, innostuminen, kuunteleminen, tunnelmien luominen, heittäytyminen, muistojen herättely, yhdessä tekeminen ja tästä hetkestä merkityksellisen luominen. Tapaamiset ovat kiireettömiä, lämminhenkisiä ja yhteisöllisiä. Jokainen voi osallistua haluamallaan tavalla – ennakko-osaamista teatterista ei tarvita.

Työpajoissa syntyneistä materiaaleista koostetaan Löytöretki-lehti sekä järjestetään yhteisölliset ja esitykselliset lehden julkistamisjuhlat yhteisöteatteriprosessin synnyttämänä ja osallistujien toiveiden pohjalta.

 

Löytöretki-yhteisöteatterihanketta tukevat Teatterikeskus, Taike ja STM

Kuva: Matti Snellman