LÖYTÖRETKI/HELSINKI

Yhteisöteatterihankkeen ohjaajat Anne Korhonen, Tanja Parantainen, Minna Savin, Outi Sädekallio-Snellman
Löytöretki-juhlien muusikko Jari Rättyä
Löytöretki-lehden graafinen suunnittelu ja taitto Markku Hyvönen
Artikkelin kuva Matti Snellman

Löytöretki-yhteisöteatterihankkeessa/Helsinki tarjottiin avointa yhteisöteatteritoimintaa ikäihmisille. Hanke toteutettiin Laajasalon palvelukeskuksessa ja -talossa, Itäkeskuksen palvelutalossa, Kalasamaman eläkeläisten sekä kotihoidon piirissä. Hanke alkoi vuonna 2021 ja jatkui kevääseen 2022.

Löytöretki-hankkeessa toteutettiin teatterityöpajoja, joissa käsiteltiin ikäihmisten kiinnostuksen kohteita erilaisten teatteri- ja improvisaatiotekniikoiden kautta. Mielikuvat ja muistot omasta elämänhistoriasta ja tämän hetken kiinnostuksen kohteet toimivat lähtökohtana tekemiselle. Jokaisella osallistujalla on oikeus tulla kuulluksi juuri sellaisena kuin on. Tärkeintä tuokioissa oli innostaminen, innostuminen, kuunteleminen, tunnelmien luominen, heittäytyminen, muistojen herättely, yhdessä tekeminen ja tästä hetkestä merkityksellisen luominen. Tapaamiset olivat kiireettömiä, lämminhenkisiä ja yhteisöllisiä. Jokainen voi osallistua haluamallaan tavalla – ennakko-osaamista teatterista ei tarvittu.

Työpajoissa syntyneistä materiaaleista koostettiin Löytöretki-lehti sekä järjestettiin yhteisölliset ja esitykselliset lehden julkistamisjuhlat yhteisöteatteriprosessin synnyttämänä ja osallistujien toiveiden pohjalta.

Lue täältä: Löytöretki-lehti

 

Hanke toteutettiin Helsingin kaupungin rahoituksen tuella.