Teatterityöpajat 2-luokkalaisille/Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelma

Teatteri ILMI Ö. oli toteuttamassa Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmaa Kultsua ohjaten kaikille Tuusulan 2-luokkalaisille teatteri-ilmaisutyöpajan. Työpajoissa sukellettiin teatteri-ilmaisun maailmaan – tehtiin yhdessä teatterileikkejä, improvisaatiota ja pieniä kohtauksia! Teatterityöpajoissa oppilaat saivat ilmaista itseään monipuolisesti ja tulivat nähdyiksi ja kuulluiksi. Oppiminen oli vuorovaikutteista, elämyksellistä ja kokemuksellista. Opettajat saivat teatterityöpajoista teatterin ja taiteen kentältä tulevia menetelmiä omaan työhönsä. Työpajat osoittivat moniaistisen, elämyksellisen taiteellisen työskentelyn mahdollisuudet opetuksessa.

Teatterityöpajoja ohjattiin 17 koulussa yhteensä 32 kappaletta marras-joulukuun 2018 aikana.

Työpajoissa oli yhteensä 682 osallistujaa

Työpajojen ohjaajat: Sari Tupamäki, Outi Sädekallio-Snellman