Teatteri ILMI Ö. Education Week -ohjelmassa

Teatteri ILMI Ö. on mukana Helsinki Education Week -ohjelmassa!
Tänään ma 1.11. ”Ympäristöaiheinen teatterimenetelmätyöpaja opettajille” klo 15- 16.15 Teamsissä.
***
Teatteri ILMI Ö:n järjestämässä teatterimenetelmätyöpajassa käsitellään teatteritaiteen mahdollisuuksia luonto- ja ympäristöteemojen käsittelyssä. Työpajan tavoitteena on antaa teatterin ja taiteen kentältä tulevia menetelmiä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tueksi ja osoittaa moniaistisen, elämyksellisen taiteellisen työskentelyn mahdollisuudet ympäristökasvatuksessa.
 
Työpajassa käsitellään teatterin menetelmin ekologisia aiheita; luonnonsuojelua, ilmastonmuutoksen ehkäisemistä, kierrätystä, kuluttamista ja osallistujien ympäristökokemuksia. Koulutuksessa käytetään teatterin menetelmiä Teams-sovelluksen sallimissa puitteissa. Työskentely on kokemuksellista, elämyksellistä, dialogista sekä yhteistoiminnallista ja innostaa soveltamaan teatteritaiteen menetelmiä varhaiskasvatukseen tai perusopetukseen.