Opinnäytetyö Luontokosketus -ympäristö- ja yhteisötaidehankkeesta

Teatteri ILMI Ö:n Luontokosketus -ympäristö- ja yhteisötaidehankkeesta on tehty opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakouluun:

Kiia Ainasoja ja Oona Kolkka: 

Teatteri ILMI Ö:n Luontokosketus -ympäristö- ja yhteisötaidehankkeen vaikuttavuus – Hankepäiväkotien varhaiskasvattajien kokemuksia

Lue opinnäytetyö Theseuksesta