Löytöretket-yhteisöteatterihankkeeseen osallistuneiden haastattelu

Teimme haastattelun Löytöretket-yhteisöteatterihankkeeseen osallistuneiden kanssa! ????
Suuret kiitokset kaikille osallistujille, yhteistyötahoille ja toiminnan rahoittajalle; Helsingin kaupungille! ????
???? Matti Snellman