Kulttuurinen seniorityö/Helsinki

Teatteri ILMI Ö. sai Helsingin kaupungilta avustuksen Löytöretket-yhteisöteatterihankkeeseen 2022-2023. Hankkeen tavoitteena on edistää kotona ja palvelutaloissa asuvien ikäihmisten ja heidän iäkkäiden omaistensa kulttuuri- ja taidetoimintaa. Uudessa hankkeessa hyödynnetään tällä hetkellä meneillään olevan Löytöretki-hankkeen kokemuksia ja vahvistetaan toimivia malleja ja kehitetään uutta osallistujien toiveiden pohjalta. Teatterityöpajoja tarjotaan Laajasalon ikäihmisille ja Kalasatamaan ja Riistavuoreen perustetaan harrastajateatteri alueen ikäihmisille. Tavoitteena on syventää kokemusta teatterista ja esittämisestä, lisätä mahdollisuuksia osallistujien toimijuuden ja taitojen rakentumiselle ja mahdollistaa ihmissuhteiden ja ystävyyssuhteiden kehitystä ryhmien sisällä ja luoda vuorovaikutusta myös ryhmien välillä. Pitkäjänteinen työskentely mahdollistaa myös Teatteri ILMI Ö:n taiteilijoiden ammatillisen kehittymisen.