MITÄ TEATTERITAITEEN PERUSOPETUS ON?

Teatteritaiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta. Teatteri ILMI Ö. antaa laajan oppimäärän mukaista teatteritaiteen perusopetusta Helsingissä. Teatteri ILMI Ö:n teatteritaiteen perusopetuskoulu perustettiin 2006, jolloin Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi yleisen oppimäärän opetussuunnitelman ja antoi koululle opetusluvan. Laajan opetussuunnitelman kehittäminen aloitettiin saman tien ja virallisesti se hyväksyttiin 2011, jonka jälkeen olemme siirtyneet kokonaan laajan mukaiseen opetukseen. Teatteri ILMI Ö:n teatterikoulu täytti vuonna 2016 täydet 10 vuotta.

 

 

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla.

Teatteritaiteen perusopetuksen tavoitteena on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin.

TEATTERI ILMI Ö:N TEATTERIKOULUN TOIMINTA

Teatteri ILMI Ö:n teatteriopetus noudattaa taiteen perusopetuksesta annettua lakia ja opetushallituksen vahvistamaa laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa teatteritaiteessa.

Ryhmät kokoontuvat Teatteri ILMI Ö:llä Iso Roobertinkadulla, Vuotalolla Vuosaaressa, Hertsikan ala-asteella Herttoniemessä sekä Teatterimuseolla Kaapelitehtaalla. Teatterimuseo on koulumme uusi yhteistyökumppani. Opetusryhmämme käytössä on museon upea Arkadia-salissa hienoine puvustoineen.

Iso Roobertinkadulta löytyy teatteritaiteen perusopetusryhmien toimisto, puvusto sekä varasto teatteritekniikalle, lavasteille ja tarpeistolle. Teatteri ILMI Ö:n tila toimii myös kohtaamisareenana ryhmien keskuudessa. Siellä järjestetään yhteisiä tapahtumia ja festivaaleja, joissa ryhmät voivat esiintyä.

OPETUKSEN LAAJUUS

Teatteritaiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia ja se muodostuu perusopinnoista (540 tuntia) sekä syventävistä opinnoista (750 tuntia), yhteensä 5-6 perusopintokurssia ja 5 syventävää opintokokonaisuutta. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Teatteri ILMI Ö. pyrkii turvaamaan opintonsa aloittaville oppilaille mahdollisuuden koko oppimäärän suorittamiseen.