MITÄ TEATTERITAITEEN PERUSOPETUS ON?

Teatteritaiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta. Teatterikoulu ILMI Ö. antaa laajan oppimäärän mukaista teatteritaiteen perusopetusta Helsingissä.

Kurssien sisällöt seuraavat Helsingin kaupungin vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Teatterikoulu ILMI Ö:lle on tärkeää tarjota oppilailleen yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä, tekemisen ja oppimisen iloa teatteriharrastuksen parissa, omalla ikä- ja taitotasollaan.

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla.

Teatteritaiteen perusopetuksen tavoitteena on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin.

Teatterikoulu ILMI Ö:n teatteriopetus noudattaa taiteen perusopetuksesta annettua lakia ja opetushallituksen vahvistamaa laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa teatteritaiteessa.

 

TEATTERIKOULU ILMI Ö:N TOIMINTA

Teatterikoulu ILMI Ö:n teatteritaiteen perusopetuskoulu perustettiin 2006, jolloin Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi yleisen oppimäärän opetussuunnitelman ja antoi koululle opetusluvan. Laajan opetussuunnitelman kehittäminen aloitettiin saman tien ja virallisesti se hyväksyttiin 2011, jonka jälkeen olemme siirtyneet kokonaan laajan mukaiseen opetukseen. Opetussuunnitelma uusittiin, hyväksyttiin ja otettiin käyttöön vuonna 2018. Teatterikoulu ILMI Ö. toimi vuoden 2022 loppuun saakka osana Teatteri ILMI Ö:n toimintaa. Vuoden 2023 alusta Teatterikoulu ILMI Ö. ja Teatteri ILMI Ö. ovat toimineet hallinnollisesti eri organisaatioina yhteistyön jatkuessa edelleen vahvana punoksena koulun ja teatterin välillä.

Ryhmät kokoontuvat Teatteri ILMI Ö:llä Iso Roobertinkadulla, Vuotalolla Vuosaaressa, Hertsin nuorisotilassa sekä Montessori-koulun tiloissa Herttoniemessä ja Suomenlinnan ala-asteella.

Iso Roobertinkadulta löytyy teatteritaiteen perusopetusryhmien toimisto, puvusto sekä varasto teatteritekniikalle, lavasteille ja tarpeistolle. Myös Teatteri ILMI Ö:n tila toimii myös kohtaamisareenana ryhmien keskuudessa. Siellä järjestetään yhteisiä tapahtumia ja festivaaleja, joissa ryhmät voivat esiintyä. Toinen vakiintunut esityspaikka on Teatterimuseo Kaapelitehtaalla.

OPETUKSEN LAAJUUS

Teatteritaiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia ja se muodostuu perusopinnoista (800 tuntia) sekä syventävistä opinnoista (500 tuntia), yhteensä 6-7 perusopintokurssia ja 3 syventävää opintokokonaisuutta. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Teatterikoulu ILMI Ö. pyrkii turvaamaan opintonsa aloittaville oppilaille mahdollisuuden koko oppimäärän suorittamiseen.

Teatterikoulun ryhmät täältä!