Teatterikoulu ILMI Ö:n kehittämistutkimus: Arviointi sidosryhmien näkökulmiin perustuen/Johanna Linna, Humak

Johanna Linna/Humak teki opinnäytetyönsä Teatterikoulu ILMI Ö:stä:

Teatterikoulu ILMI Ö:n kehittämistutkimus: Arviointi sidosryhmien näkökulmiin perustuen

Opinnäytetyö luettavissa täältä!

Arvosana 5! Onnea Johanna!!!