Ilmoittautuminen syyslukukaudelle 2022
on päättynyt 12.8.2022.

Uudet oppilaspaikat on täytetty ja niistä on ilmoitettu sähköpostitse huoltajille.
Viime vuoden oppilaspaikka säilyy automaattisesti. Opetus alkaa viikolla 34 Teatteri ILMI Ö:n Iso Roban ryhmissä sekä Teatterimuseolla ja Vuotalolla. Herttoniemen nuorisotila Hertsin opetus alkaa vkolla 35.
Alla olevasta linkistä voit vielä ilmoittautua jonopaikoille D-, F- ja G ryhmiin, muihin ryhmiin voit jäädä jonopaikalle.

Ilmoittaudu tästä syyslukukaudelle 2022

Tervetuloa mukaan!

Ilmaisutaitoa, improvisaatiota, yhdessä tekemistä, esitysten valmistamista!

Koulumme on toiminut jo 16 vuotta, tuottanut satoja esityksiä ja opettanut yli tuhatta oppilasta. Lukuvuonna 2022-2023
teatterikoulussa toimii yhdeksän ryhmää. Yhtenä lukuvuotena suoritetaan aina yksi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman
mukainen kurssi ja kaikki ryhmät valmistavat esityksen kevätlukukaudella.

 

TEATTERIKOULUN KURSSIT SYYSLUKUKAUDELLA 2022

Tervetuloa mukaan Teatterikoulu ILMI Ö:n syyslukukaudelle 2022!

Teatteriharrastuksen aloittavat oppilaat voivat hakea ryhmiin A, C, G, H ja I oman ikäryhmänsä mukaan.
Muihin ryhmiin B, D, E ja F oppilaalla tulee olla jo aiempaa harrastuskokemusta teatterista ja sitoutunut asenne teatterin tekemiseen. Opetus alkaa viikolla 34.

Ilmoittaudu tästä myös jos haluat vaihtaa ryhmää koulun sisällä tai palata omaan vanhaan ryhmääsi. Kevätlukukauden 2022 oppilaiden paikat säilyvät automaattisesti, mutta paikka tulee vahvistaa ryhmän omalle opettajalle su 29.5. mennessä.

ALOITTAVAT OPPILAAT  (8-11-vuotiaat):

Teatteri kertoo, perusopinnot 1-2- kurssin esittely:
Kurssilla tutustutaan teatteriin ja ilmaisuun tarinoiden avulla ja tutkitaan miten tarina rakentuu esitykseksi vaikkapa kuvan tai esineen kautta. Toiminnallisina muotoina ovat improvisaatio, leikki ja tarina kartuttaen samalla ryhmätyötaitoja ja vuorovaikutusta. Tule mukaan hauskaan harrastukseen!

A-ryhmä: Teatteri kertoo, perusopinnot 1-2  RYHMÄ TÄYNNÄ! Voit ilmoittautua jonoon!
Ikäryhmä: 8-11-vuotiaat
Opetuspaikka: Teatteri ILMI Ö., Iso Roobertinkatu 10 B 20
Ajankohta: keskiviikkoisin kello 15.30-17.00
Hinta: 200e/lukukausi

C-ryhmä: Teatteri kertoo, perusopinnot 1-2
Ikäryhmä: 8-11-vuotiaat
Opetuspaikka: Vuotalo, Mosaiikkitori 2
Ajankohta: tiistaisin kello 15.30-17.00
Hinta: 200e/ lukukausi

 

ALOITTAVAT OPPILAAT (11-14-vuotiaat):

Teatteri tutkii- perusopinnot 4- kurssin esittely:

Tällä kurssilla perehdytään yhteisesti valittuun teemaan. Aiheen tutkiminen sekä yhdessä että yksin vievät kohti teemalähtöistä esitystä. Kurssilla tehdään näyttämöllinen tutkimusmatka, josta muokataan ryhmätyönä esitys. Tärkeänä osana on ajankohtaisuus. Miten valitun aiheen ilmiöt näkyvät nykypäivässä? Miten ryhmä itse kokee ne? Tule mukaan valmistamaan esitystä yhdessä!

G-ryhmä: Teatteri tutkii, perusopinnot 4.
Opetuspaikka: Vuotalo, Mosaiikkitori 2
Ikäryhmä: 12-14-vuotiaat
Ajankohta: tiistaisin 17.30-19.00
Hinta: 200e/lukukausi

I-ryhmä: Teatteri tutkii, perusopinnot 4. RYHMÄ TÄYNNÄ! Voit ilmoittautua jonoon!
Opetuspaikka: Teatteri ILMI Ö., Iso Roobertinkatu 10 B 20
Ikäryhmä: 11-13-vuotiaat
Ajankohta: maanantaisin klo 15.30 – 17.00
Hinta: 200e/lukukausi

 

ALOITTAVAT OPPILAAT (13-15-vuotiaat):

Teatteri osallistuu, perusopinnot 5- kurssin esittely:
Kurssilla perehdytään esityksen valmistamiseen havainnoimalla omaa lähiympäristöään ja näkemällä teatteri osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Lukuvuoden aikana kerätään materiaalia esitykseen improvisaation ja erilaisten  teatteriharjoitteiden avulla. Tule mukaan improvisoimaan ja tekemään teatteria hauskasti ja vakavasti samaan aikaan!

H-ryhmä: Teatteri osallistuu, perusopinnot 5.
Ikäryhmä: 13-15-vuotiaat
Opetuspaikka: Teatteri ILMI Ö., Iso Roobertinkatu 10 B 20
Ajankohta: keskiviikkoisin 17.30-19.30 (Huom! Opetusaika pidentynyt viime vuodesta)
Hinta: 220e/lukukausi

 

AIEMMIN HARRASTANEILLE (12-16-vuotiaat):

Alla oleviin ryhmiin B, D, E ja F voivat ilmoittautua jo aiemmin teatteria harrastaneet oppilaat.

Teatteri oivaltaa-perusopinnot 7- kurssin esittely:
Tällä kurssilla suuntaudutaan kohti itsenäisempää taiteellista työskentelyä ja toteutetaan yhdessä esitys, jossa oppilaat käyttävät hyödykseen perusopinnoissaan saavuttamiaan taitojaan laaja-alaisesti. Kurssin tunnusmerkkejä ovat oma-aloitteisuus, halu yhteistyöhön ja innokkuus yhteisen esityksen valmistamiseen sekä aiempi kokemus teatteriharrastuksesta. Osa kurssille osallistuvista päättää teatteritaiteen perusopinnot ennen syventäviä opintoja tällä kurssilla ja päättävät oppilaat saavat arvioitsijan kuvauksen päättötyöstään sekä perusopintojen suorittamisestaan. Kysy vapaita paikkoja!

B-ryhmä: Teatteri oivaltaa, perusopinnot 7. (perusopintojen päättötyöt)
Ikäryhmä: 15-16-vuotiaat
Opetuspaikka: Teatteri ILMI Ö., Iso Roobertinkatu 10 B 20
Ajankohta: maanantaisin 17.30-19.30
Hinta: 220e/lukukausi

D-ryhmä: Teatteri oivaltaa, perusopinnot 7. (perusopintojen päättötyöt)
Ikäryhmä: 12-13-vuotiaat
Opetuspaikka: Herttoniemen nuorisotalo Hertsi, Linnanrakentajantie 4
Ajankohta: keskiviikkoisin 15.00-17.00
Hinta: 220e/lukukausi

E-ryhmä: Teatteri oivaltaa, perusopinnot 7. (perusopintojen päättötyöt)
Ikäryhmä: 13-15-vuotiaat
Opetuspaikka: Herttoniemen nuorisotalo Hertsi, Linnanrakentajantie 4
Ajankohta: keskiviikkoisin 17.15 – 19.15
Hinta: 220e/lukukausi

 

AIEMMIN HARRASTANEILLE (15-18-vuotiaat):

Syventävät opinnot: Nykyteatteri, soveltava ja osallistava teatteri – kurssin esittely:
Kurssilla pääset tutustumaan nykyteatterin eri muotoihin (esim. performanssi, ajankohtaisteatteri, devising-teatteri, forumteatteri, yhteisöteatteri) käyttäen niitä välineinä kohti esitystä keväälle 2023. Kurssin aikana pääset mukaan luovaan esitysprosessiin, jossa jokaisella on mahdollisuus ideoida, analysoida ja osallistua esityksen valmistamiseen. Tule mukaan jos sinulla on jo aiempaa harrastustaustaa ja haluat syventää sitoutuneesti teatterin laaja-alaista tuntemustasi inspiroivassa Teatterimuseon tunnelmassa!

F-ryhmä: Nykyteatteri, soveltava ja osallistava teatteri – syventävät opinnot 2.
Ikäryhmä: 15-18-vuotiaat
Opetuspaikka: Teatterimuseo, Kaapelitehdas
Ajankohta: tiistaisin 17.00-19.00
Hinta: 220e/lukukausi

 

Ilmoittaudu tästä syyslukukaudelle 2022

Lisätietoja:

Teatterikoulu ILMI Ö.
Sofia Koski, rehtori 

044 2571220
teatteriopetus@teatteri-ilmio.fi

 

Toimintaa tukee Helsingin kaupunki

Tervetuloa katsomaan oppilasesityksiämme! Tarkemmat tiedot ja aikataulut päivittyvät sivuillemme ennen ensi-iltoja.