KYSY VAPAITA PAIKKOJA KEVÄTLUKUKAUDELLE:

Ilmoittautuminen ryhmiin täältä!

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tervetuloa mukaan!

Ilmaisutaitoa, improvisaatiota, yhdessä tekemistä, esitysten valmistamista!

Koulumme on toiminut jo 15 vuotta, tuottanut satoja esityksiä ja opettanut yli tuhatta oppilasta. Lukuvuonna 2021-2022
teatterikoulussa toimii yhdeksän ryhmää. Yhtenä lukuvuotena suoritetaan aina yksi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman
mukainen kurssi ja kaikki ryhmät valmistavat esityksen kevätlukukaudella.

 

TEATTERIKOULUN KURSSIT KEVÄTLUKUKAUDELLA 2022

 

 

 

 

A: 8 – 10-vuotiaat, Teatteri ILMI Ö. keskiviikko klo 15.30 – 17.00  HUOM! RYHMÄ TÄYNNÄ! Myös jonotuspaikat täynnä! Katso C-RYHMÄ, jossa samanikäisille aloittajille tilaa Vuotalolla tiistaisin 15.30-17.00.

PO=PERUSOPINNOT 1: Teatteri Leikkii

Tällä alkeiskurssilla tutustutaan teatteriin leikin ja tarinankerronnan kautta. Kurssilla pelataan, leikitään, kartutetaan ryhmätyötaitoja, opetellaan improvisaation ja ilmaisutaidon alkeita ja annetaan mielikuvituksen lentää. Lisäksi valmistetaan pienimuotoisia esityksiä oppilaiden omista ideoista käsin. Kurssi alkaa 1.9.2021.

Hinta 170€/lukukausi

 

B: 14 – 15-vuotiaat, Teatteri ILMI Ö. Maanantai klo 17.30 – 19.30 RYHMÄ TÄYNNÄ! 

PO 6: Teatterin Juuret

Tällä opintokokonaisuudella perehdytään kokonaisvaltaisemmin teatteriin taidemuotona ja käsitellään mm. teatterin syntyä ja historiaa sekä teatterin merkitystä eri aikakausina. Lukuvuoden aikana tutustutaan näytelmiin ja tyylilajeihin eri aikakausilta ja valmistetaan esityksiä niitä hyödyntäen – oppilaiden omilla ideoilla ja näkemyksillä höystettynä. Oppilaat ovat jo melko edistyneitä pitkän linjan teatteriharrastajia, joilta odotetaan jo kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja rohkeutta omien visiodensa toteuttamiseen.
Mikäli ryhmssä on tilaa, mukaan voidaan ottaa ainoastaan jo pitempään teatteria harrastaneita uusia oppilaita. Kurssi alkaa 16.8.2021.

Hinta 190€/lukukausi

 

C: 8 – 10-vuotiaat, Vuotalon musiikkiluokka 2.krs, Tiistai klo 15.30 – 17.00 RYHMÄÄN OTETAAN UUSIA OPPILAITA!

PO 1: Teatteri Leikkii

Tällä alkeiskurssilla tutustutaan teatteriin leikin ja tarinankerronnan kautta. Kurssilla pelataan, leikitään, kartutetaan ryhmätyötaitoja, opetellaan improvisaation ja ilmaisutaidon alkeita ja annetaan mielikuvituksen lentää. Lisäksi valmistetaan pienimuotoisia esityksiä oppilaiden omista ideoista käsin. Kurssi alkaa 17.8.2021.

Hinta 170€/lukukausi

 

D: 11 – 12-vuotiaat, Hertsin nuorisotila Herttoniemi, Keskiviikko klo 15 – 17  KYSY VAPAATA PAIKKAA!

PO 6: Teatterin Juuret

Tällä opintokokonaisuudella perehdytään kokonaisvaltaisemmin teatteriin taidemuotona ja käsitellään mm. teatterin syntyä ja historiaa sekä teatterin merkitystä eri aikakausina. Lukuvuoden aikana tutustutaan näytelmiin ja tyylilajeihin eri aikakausilta ja valmistetaan esityksiä niitä hyödyntäen – oppilaiden omilla ideoilla ja näkemyksillä höystettynä. Oppilaat ovat jo melko edistyneitä pitkän linjan teatteriharrastajia, joilta odotetaan jo kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja rohkeutta omien visiodensa toteuttamiseen.
Mikäli ryhmssä on tilaa, mukaan voidaan ottaa ainoastaan jo pitempään teatteria harrastaneita uusia oppilaita. Kurssi alkaa 1.9.2021.

Hinta 190€/lukukausi

 

E: 13 – 14-vuotiaat, Hertsin nuorisotila Herttoniemi, perjantai klo 16 – 18.00 RYHMÄ TÄYNNÄ!

PO 6: Teatterin Juuret

Tällä opintokokonaisuudella perehdytään kokonaisvaltaisemmin teatteriin taidemuotona ja käsitellään mm. teatterin syntyä ja historiaa sekä teatterin merkitystä eri aikakausina. Lukuvuoden aikana tutustutaan näytelmiin ja tyylilajeihin eri aikakausilta ja valmistetaan esityksiä niitä hyödyntäen – oppilaiden omilla ideoilla ja näkemyksillä höystettynä. Oppilaat ovat jo melko edistyneitä pitkän linjan teatteriharrastajia, joilta odotetaan jo kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja rohkeutta omien visiodensa toteuttamiseen.
Mikäli ryhmssä on tilaa, mukaan voidaan ottaa ainoastaan jo pitempään teatteria harrastaneita uusia oppilaita. Kurssi alkaa 3.9.2021.

Hinta 190€/lukukausi

 

F: 15 – 17-vuotiaat, Teatteri ILMI Ö., Iso Roba/ Teatterimuseo Kaapelitehdas 3.11. alkaen, tiistai klo 17 -19.00 RYHMÄ TÄYNNÄ!

Teatteri osallistuu – näytelmäprojekti TOIVO
Perusopinnot 4 – 6 / Syventävät opinnot 1

Ryhmä valmistaa opintokokonaisuuden aikana näytelmäprojektin TOIVO. Hanke on saanut alkunsa jo vuonna 2020 kuunnelman muodossa ja nyt siitä tehdään koko illan näytelmä. TOIVO on Helsingin kaupungin ja neljän yläkoulun kanssa yhteistyössä toteutettava taiteen perusopetuksen 3-vuotinen kehittämishanke, jonka teemana on toivo: mitä se merkitsee nuorille? Mikä luo toivoa ja toivottomuutta tässä ajassa?
Oppilaat osallistuvat näytelmän valmistamisen kaikkiin vaiheisiin aina käsikirjoituksen ideoinnista lähtien näytelmän esittämiseen asti. TOIVO-näytelmä tullaan esittämään suurella näyttämöllä live-orkesterin kanssa syksyllä 2022. Hankkeeseen osallistuminen vaatii vahvaa sitoutumista ja uusilta oppilailta useamman vuoden aiempaa teatteriharrastusta. Kurssi alkaa viikolla 17.8.2021.

Hinta 190€/lukukausi

 

G: 11 – 13-vuotiaat, Vuotalon musiikkiluokka, tiistai klo 17.30 – 19.00.  KYSY VAPAATA PAIKKAA

PO 3: Teatteri esittää

Kurssilla keskitytään roolihenkilöiden rakentamiseen ja esityksen valmistamisen moniin eri vaiheisiin. Mitä kaikkea tarvitaan, että saadaan aikaiseksi kokonainen esitys? Käsikirjoitus, lavastus, puvustus, ohjaus, näyttelijäntyö… Kaikki ovat tärkeitä osia prosessissa, jonka lopputuloksena on kokonainen esitys – oli se sitten valmis näytelmä tai oppilaiden omista aiheista lähtöisin oleva improvisaatiopohjainen kokonaisuus. Kurssi alkaa 17.8.2021.

Hinta 170€/lukukausi

 

H: 12- 14-vuotiaat, Teatteri ILMI Ö., Iso Roba, keskiviikko klo 17.30 – 19.00  RYHMÄ TÄYNNÄ!

PO 4: Teatteri tutkii

Tällä kurssilla perehdytään yhteisesti valittuun teemaan. Aiheen tutkiminen sekä yhdessä että yksin vievät kohti teemalähtöistä esitystä. Kurssilla tehdään näyttämöllinen tutkimusmatka, josta muokataan ryhmätyönä esitys. Tärkeänä osana on ajankohtaisuus. Miten valitun aiheen ilmiöt näkyvät nykypäivässä? Miten ryhmä itse kokee ne? Kurssi alkaa 1.9.2021.

Hinta 170€/lukukausi

 

I: 11 – 13-vuotiaat, Teatteri ILMI Ö., Iso Roba, maanantai klo 15.30 – 17.00  KYSY VAPAATA PAIKKAA! 

PO 3: Teatteri esittää

Kurssilla keskitytään roolihenkilöiden rakentamiseen ja esityksen valmistamisen moniin eri vaiheisiin. Mitä kaikkea tarvitaan, että saadaan aikaiseksi kokonainen esitys? Käsikirjoitus, lavastus, puvustus, ohjaus, näyttelijäntyö… Kaikki ovat tärkeitä osia prosessissa, jonka lopputuloksena on kokonainen esitys – oli se sitten valmis näytelmä tai oppilaiden omista aiheista lähtöisin oleva improvisaatiopohjainen kokonaisuus.

Hinta 170€/lukukausi

Ilmoittautuminen ryhmiin täältä!

Lisätietoja:

Teatterikoulu ILMI Ö.
Sofia Koski, rehtori 

044 2571220
teatteriopetus@teatteri-ilmio.fi

 

Teatterikoulu ILMI Ö:ssä noudatetaan tarkkoja hygieniaohjeita koronaviruksen torjumiseksi:

-oppilaat ja henkilökunta pesevät kätensä aina ennen ja jälkeen tunnin

-tunneilla on käytössä käsidesit ja maskit

-opetustilat siivotaan ja pinnat desinfioidaan aina ennen ja jälkeen opetuksen

-tilat tuuletetaan aina ennen ja jälkeen opetuksen ja tarvittaessa myös tuntien aikana

-tunneilla pidetään turvavälejä osallistujien kesken

-tunneille saa osallistua vain täysin terveenä

-esityksissä huomiodaan turvavälit katsomossa

-Teatteri ILMI Ö. seuraa ja noudattaa THL:n, hallituksen ja OKM:n suosituksia ja määräyksiä

Toimintaa tukee Helsingin kaupunki

Tervetuloa katsomaan oppilasesityksiämme! Tarkemmat tiedot ja aikataulut päivittyvät sivuillemme ennen ensi-iltoja.