Käynnissä oleva ilmastonmuutos on seurausta ihmisen omasta toiminnasta. Tarvitsemme uudenlaista suhdetta kuluttamiseen, kasveihin ja eläimiin. Luontokosketus -ympäristö- ja yhteisötaidehankkeen tavoitteena oli lisätä lasten ja aikuisten tietoisuutta omien toimien vaikutuksesta luontoon teatterin, taidetyöskentelyn ja leikin avulla. Tavoitteena oli myös lisätä arvostavaa suhtautumista ympäristöön, toisiin ihmisiin ja eläimiin.

Teatteri ILMI Ö. toteutti Luontokosketus -ympäristö- ja yhteisötaidehankkeen Helsingin Itäisellä varhaiskasvatusalueella syksyllä 2019. Hankkeeseen osallistui myös päiväkotiryhmiä Espoosta sekä Päiväkoti Meripirtti Helsingistä. Hankkeessa olivat mukana seuraavien päiväkotien esikoulu- ja viskariryhmät: Pk Mustakivi, Pk Vellamo, Pk Myrskyluoto, Pk Hiekkalinna, Pk Kajuutta, Pk Katiska, Pk Meripirtti, Pk Keula, Pk Merenkulkija, Pk Espoonlahti, Pk Kippari, Pk Maininki.

Teatteri ILMI Ö:n Luontokosketus -ympäristö- ja yhteisötaidehanke sisälsi neljä osuutta; esitykset ja teatterityöpajat päiväkotiryhmille, ympäristötaidenäyttelyn Vuotalon galleriassa sekä teatterimenetelmäkoulutuksen varhaiskasvatushenkilöstölle. 

Päiväkotiryhmät näkivät kaksi Teatteri ILMI Ö:n luontoaiheista esitystä; Ensikosketus ja Muovipussimeri. Ensikosketus-esitys vieraili Vuotalolla ja Muovipussimeri kiersi päiväkodeissa. Päiväkodeissa järjestettiin teatteri- ja taidetyöpajoja (3 työpajaa/päiväkoti), jotka käsittelivät leikin ja teatteritaiteen keinoin lasten ympäristösuhdetta, luontoa ja sen kiertokulkua, luonnon merkitystä, kierrätystä ja ihmisen roolia luonnonsuojelussa. 

Teatteri ILMI Ö. toteutti hankkeen lopuksi yhdessä mukana olleiden päiväkotien Koti Luonnossa -ympäristötaidenäyttelyn Vuotalon galleriaan. Päiväkotiryhmien lapset ja henkilöstö saivat tuunattavakseen kodin huonekaluja ja esineistöä luonnon materiaaleilla ja luonnosta inspiroituen. Näyttely oli avoinna 31.10.-14.11.19. Koti Luonnossa -näyttely oli myös osa Helsinki Education Week –ohjelmaa. Näyttelytila oli oppimisympäristö, jonka lapset ovat luoneet toisilleen ja aikuisille.

Teatteri ILMI Ö. toteutti myös kaksi ympäristöteemaista teatterikoulutusta Itäisen varhaiskasvatusalueen henkilöstölle marraskuussa 2019. Lisäksi Teatteri ILMI Ö. toteutti ympäristöteemaisen teatterikoulutuksen Helsingin yliopiston lastentarhanopettajaopiskelijoille keväällä 2019.

Luontokosketus –ympäristö- ja yhteisötaidehankkeesta aloitettiin tekemään Kandidaatintutkielma Helsingin yliopiston Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan (Kirsi Heino; Esikoululaisten kokemuksia Luontokosketus -ympäristö- ja yhteisötaidehankkeesta) sekä opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakouluun (Kia Ainasoja, Oona Kolkka; Teatteri ILMI Ö:n Luontokosketus ympäristö ja yhteisöhankkeen vaikuttavuus, hankepäiväkotien varhaiskasvattajien kokemuksia https://www.theseus.fi/handle/10024/334808). Työt valmistuvat keväällä 2020. 

Hankkeessa toteutettiin päiväkotien lapsille teatterityöpajoja yhteensä: 24 kpl

Teatterityöpajoihin osallistui: 248 lasta ja aikuista  

Hankkeen esityksiin osallistui: 1070 hlö

Hankkeen näyttelyesineiden tuunaustyöpajoja järjestettiin: 50 kpl

Tuunaukseen osallistui: 397 lasta ja aikuista

Hankkeen Koti Luonnossa-näyttelyyn osallistui: 4330 hlö

Hankkeessa järjestettiin varhaiskasvattajille luontoaiheisia teatterikoulutuksia: 2 kpl

Koulutuksiin osallistui yhteensä: 30 hlö

Hankkeen vastuutaiteilijat: Anne Korhonen, Minna Savin, Outi Sädekallio-Snellman

Hanketta ovat tukeneet: Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Taike, Helsingin kaupunki

Hanke on tilattavissa!