Kulttuurin kummilapset

Jokaisella vuonna 2020 tai sen jälkeen syntyvällä helsinkiläisellä lapsella on kummina kulttuuritoimija, jonka kautta lapsi ja hänen perheensä saa henkilökohtaisen kosketuksen taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuurikummi kutsuu lapsen joka vuosi vähintään kahteen (2) tapahtumaan. Kummius määräytyy lapsen syntymävuoden mukaan. Vuonna 2021 syntyvien helsinkiläisvauvojen kulttuurikummeina toimivat helsinkiläiset teatterit.

Esitykset ovat tunnelmallisia ja kiireettömiä taidetuokioita lapsille ja heidän lähiaikuisilleen. Ne suunnitellaan lapsen ikä huomioiden ja ne soveltuvat kaikille perheille kielitaidosta ja kulttuuritaustasta riippumatta. Tapahtumat ovat maksuttomia ja niitä järjestetään eri puolilla Helsinkiä. Kummius jatkuu siihen asti, kunnes lapsi aloittaa koulun.

Jos lapsi asuu Helsingissä ja on syntynyt vuonna 2020 tai sen jälkeen, hänet voi ilmoittaa kummilapseksi osoitteessa www.kummilapset.hel.fi. Lapsen syntymävuosi määrää kulttuurikummin, mutta toimintaan voi ilmoittautua mukaan myös myöhemmin, aina lapsen kouluikään saakka. Kulttuurin kummilapset -palvelua hallinnoi Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Vuonna 2021 syntyvien lasten kummeina toimivat Helsingin Kaupunginteatteri, Nukketeatteri Sampo, Suomen Kansallisteatteri, Svenska Teatern, Teatteri ILMI Ö. ja Q-teatteri.

Kulttuurin kummilapset -palvelua hallinnoi Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja sitä tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Lisätietoja:
kummilapset.hel.fi
kulttuurin.kummilapset@hel.fi

 

Teatteri ILMI Ö:n Kulttuurin kummilapset -palvelun ohjelmassa olevat esitykset ovat 

 

***

Kulturens fadderbarn

Alla Helsingforsbarn som föds 2020 eller senare får en kulturaktör som fadder. Via aktören kommer barnet och dess familj i personlig kontakt med konst och kultur. Kulturfaddern bjuder årligen in barnet till minst två (2) evenemang. Faddern bestäms på basis av barnets födelseår. Teatrar i Helsingfors blir kulturfaddrar till de Helsingforsbebisar som föds år 2021.

Föreställningarna är stämningsfulla och lugna konststunder för barnen och deras närmaste vuxna. De planeras efter barnens ålder och lämpar sig oberoende av språkkunskaper och kulturell bakgrund för alla familjer. Evenemangen är avgiftsfria och ordnas på olika håll i Helsingfors. Fadderskapet fortsätter tills barnet börjar i skolan.

Om barnet bor i Helsingfors och är född år 2020 eller senare kan hen anmälas som fadderbarn på https://kummilapset.hel.fi/sv/home. Tjänsten Kulturens fadderbarn administreras av Helsingfors kultur- och fritidssektor.

Kulturfaddrarna för Helsingforsbebisar som föds 2021 är:
Dockteatern Sampo, Finlands nationalteater, Helsingfors Stadsteater, teatern ILMI Ö., Q-teatern och Svenska Teatern.

Tjänsten Kulturens fadderbarn administreras av Helsingfors kultur- och fritidssektor och stöds av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Mer information:
https://kummilapset.hel.fi/sv/home
kulttuurin.kummilapset@hel.fi

***

Culture Kids

Every child born in 2020 or after and living in Helsinki is sponsored by a cultural operator. The operator will offer the child and their family personal experiences with arts and culture. The sponsor will invite the child to at least two cultural events a year. The sponsor is determined by the year of birth of the child. The sponsors of children born in Helsinki in 2021 are the theatres of Helsinki.

The events are peaceful and atmospheric artistic moments for children and the adults close to them. They are designed with the child’s age in mind, and they are suitable for all families, regardless of their language skills or cultural background. The events are free of charge, and they are held in different parts of Helsinki. The sponsorship will continue until the child starts school.

Children living in Helsinki and born on 2020 or after can be registered as Culture Kids at the address www.kummilapset.hel.fi. Each child’s birth year determines the cultural sponsor, but children can be registered for the programme later on, too, up until school age. The Culture Kids service is administered by the City of Helsinki Culture and Leisure Division.

The sponsors of children born in Helsinki in 2021 are:
Finnish National Theatre, Helsinki City Theatre, Puppet Theatre Sampo, Svenska Teatern (Swedish Theatre), Theatre ILMI Ö. and Q-teatteri.

The Culture Kids service is administered by the City of Helsinki Culture and Leisure Division, and it is supported by the Jane and Aatos Erkko Foundation.

Further information:
kummilapset.hel.fi
kulttuurin.kummilapset@hel.fi