YLEISÖTYÖ

Yleisötyö on toimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä taiteen saavutettavuutta, edesauttaa taiteesta ja sen sisällöstä nauttimista sekä lisätä osallisuutta. Tavoitteena on saavuttaa uusia yleisöjä ja sitouttaa nykyisiä yleisöjä yhä paremmin.

Teatteri ILMI Ö. tekee monimuotoista yleisötyötä teatterihankkeissa eri kohderyhmille eri elämänalueilla. Hankkeiden toimintamuotoja ovat mm. esitystoiminta, yhteisöteatteri, osallistava ja tutkiva teatteri, teatterityöpajat, draamamenetelmät sekä kulttuuria ja hyvinvointia yhdistävät projektit.

Soveltava teatteri on yhdistävä termi suurelle joukolle erilaisia tapoja tehdä esityksiä ja käyttää draaman toiminnallisia keinoja. Soveltavan teatterin tunnetuimpia muotoja ovat ratkaisukeskeinen forumteatteri, katsojan omia kokemuksia takaisinheijastava tarinateatteri, yhteisöteatteri ja erilaiset draama-pajat, joissa mitä tahansa teemaa voidaan käsitellä toiminnan kautta tai luoda                                                                               vaikka elämyksellisyyttä koulun oppiaineisiin.

Teatteria tehdään erilaisten kohderyhmien kanssa juuri heitä koskevista teemoista ja kysymyksistä käsin ja prosessi on yhtä tärkeä kuin mahdollinen lopullinen esitys. Eri kohderyhmien kanssa tai heitä varten tehty teatteri ja draama taiteellisten päämäärien lisäksi voimauttaa, toimii keskustelun välineenä, avaa näkökulmia ja auttaa ratkaisemaan ongelmia.

 

 

 

Teatteri ILMI Ö:n taiteilijat ovat soveltavan ja osallistavan teatterin koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia. Käytämme toiminnallisia menetelmiä teatterihankkeissamme esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa, palvelukeskuksissa, maahanmuuttajatyössä, lastensuojelun kentällä, dementiakodeissa, työyhteisöissä ja taiteen harrastajaryhmien parissa.

 

TEATTERIHANKKEITAMME: 

 • LÖYTÖRETKI – yhteisöteatterihankkeet/Helsinki/Iko 2021-2022. Lue lisää Löytöretki/Hki ja Löytöretki/Iko
 • ILMASTOJAMIT- TARINATEATTERIN KEHITTÄMISHANKE 2019-2024. Lue lisää
 • LUONTOKOSKETUS -YMPÄRISTÖ- JA YHTEISÖTAIDEHANKE Itä-Helsingin varhaiskasvatusalueella, 2019. Lue lisää
 • LUONTOKOSKETUS -YMPÄRISTÖ- JA YHTEISÖTAIDEHANKE Helsingin koillisella varhaiskasvatusalueella, 2018. Lue lisää
 • YHTEISÖTEATTERI KALASATAMASSA, 2017. Lue lisää
 • YHTEISÖTEATTERIA KALASATAMASSA, 2016. Lue lisää
 • MARHABA! – teatteria vastaanottokeskuksen nuorten kanssa, 2016. Lue lisää
 • SYTYTIN – hanke, lastensuojelunuorille, 2009-2006. Lue lisää
 • ALUEILMIÖ – Malmia etsimässä, 2013. Lue lisää
 • UNET ON KALLIOSSA, 2009. Lue lisää
 • SE OIS IHAN JEES,  yhteisöteatteriprojekti A-klinikkasäätiön kanssa, 2008. Lue lisää
 • SATUMAA, Drama – hanke, 2006. Lue lisää
 • MUISTATKO ÄITINI? taidetyöpajoja pääkaupunkiseudun palvelukodeissa 2004-2007. Lue lisää
 • JÄLKIÄ LÄNSÄSSÄ – yhteisöteatteria Länsimäen koulussa, 2003. Lue lisää

ARTIKKELEITA JA VIDEOITA TEATTERIHANKKEISTAMME:

 • HOPEAHELMEN SENIORISANOMAT, 2008. Lue lisää
 • SOVELTAVA TEATTERI: Nissas ja Satumaa. Lue lisää
 • AIKA SEISAHTAA – esityskooste. Katso video
 • TEATTERI ON LUOVALLISTA, EU:N Urban yhteisöaloiteohjelma, 2004-2006. Lue lisää