SYTYTIN

SYTYTIN-hanke: 2009 – 2016
-taidetoimintaa lastenkotinuorille

 

Teatteri ILMI Ö:n Sytytin-hanke on tarjonnut taidetoimintaa lastenkotinuorille. Nuoret ovat hankkeen kautta päässeet ilmaisemaan itseään ja saaneet elämyksiä, kokemuksia, iloa sekä mahdollisuuden tuoda omia ajatuksiaan julki taiteen keinoin. Peruslähtökohtana Sytytin -työskentelyssä on ollut nuorten näkyväksi tuleminen ja kunkin nuoren työskentely omista lähtökohdistaan käsin. Toimintaan osallistuvat nuoret ovat olleet 13 – 17-vuotiaita. 

Sytytin –hankkeessa prosessit ovat aina päättynyt esitykseen/esitykselliseen tapahtumaan, joita on avattu nuorten omille yhteisölle ja yhteistyökumppaneille. Nuorten tapa jäsentää ja tuoda julki ajatuksiaan maailmasta ja heille tärkeistä asioista ovat vaikuttaneet työmenetelmien valintaan, esitysten dramaturgiaan ja esitysmuodon valitsemiseen. Sytytin-hankkeessa on tutustuttu nuorten maailmaan mm. improvisaation, varjoteatterin, lyhytelokuvien, naamiotyöskentelyn ja kuvallisen ilmaisun kautta. Taidemuodot ovat toimineet sekä itsenäisinä esitysmuotoina, että perinteisen näyttämöilmaisun parina. Lisäksi nuorten kanssa on tehty Levysopimaton-levy, jossa nuoret esiintyvät muusikkoina, tekstin tekijöinä ja kuvittajina. 

 

Teatteri ILMI Ö:n Sytytin-hanke on osa valtakunnallista Myrsky–hanketta, jossa erityishuomio on kohdistettu erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa oleviin nuoriin. Suomen Kulttuurirahasto aloitti ja hallinnoi Myrsky-hanketta vuosina 2008-2010, maaliskuussa 2011 hanke siirtyi osaksi  Suomen lasten ja nuorten säätiön toimintaa. Teatteri ILMI Ö:n Sytytin-hanke on saanut rahoitusta Suomen Kulttuurirahastolta vuosina 2009 ja 2011 ja Lasten ja nuorten säätiöltä kesästä 2012 alkaen, josta lähtien hanketta on toteutettu kahdessa eteläsuomalaisessa lastenkodissa ja niiden yhteydessä olevissa erityiskouluissa.

 
Sytytin-hankkeen työryhmä (koko toiminnan ajan):  Anne Korhonen, Kaisa Koskinen ja Sari Tupamäki.
Lisäksi mukana ovat olleet Heikki Tani, Minna Savin, Merja Pennanen, Jari Rättyä, Outi Sädekallio, Sofia Koski.