LÖYTÖRETKI/HELSINKI

Yhteisöteatterihankkeen ohjaajat Anne Korhonen, Tanja Parantainen, Minna Savin, Outi Sädekallio-Snellman

Löytöretki-yhteisöteatterihankkeessa/Helsinki tarjotaan avointa yhteisöteatteritoimintaa ikäihmisille. Hanke toteutetaan Laajasalon palvelukeskuksessa ja -talossa, Itäkeskuksen palvelutalossa, Kalasamaman eläkeläisten sekä kotihoidon piirissä. Hanke on alkanut vuonna 2021 ja jatkuu kevääseen 2022.

Löytöretki-hankkeessa toteutetaan teatterityöpajoja, joissa käsitellään ikäihmisten kiinnostuksen kohteita erilaisten teatteri- ja improvisaatiotekniikoiden kautta. Mielikuvat ja muistot omasta elämänhistoriasta ja tämän hetken kiinnostuksen kohteet toimivat lähtökohtana tekemiselle. Jokaisella osallistujalla on oikeus tulla kuulluksi juuri sellaisena kuin on. Tärkeintä tuokioissa on innostaminen, innostuminen, kuunteleminen, tunnelmien luominen, heittäytyminen, muistojen herättely, yhdessä tekeminen ja tästä hetkestä merkityksellisen luominen. Tapaamiset ovat kiireettömiä, lämminhenkisiä ja yhteisöllisiä. Jokainen voi osallistua haluamallaan tavalla – ennakko-osaamista teatterista ei tarvita.

Työpajoissa syntyneistä materiaaleista koostetaan Löytöretki-lehti sekä järjestetään yhteisölliset ja esitykselliset lehden julkistamisjuhlat yhteisöteatteriprosessin synnyttämänä ja osallistujien toiveiden pohjalta.

 

Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin rahoituksen tuella.

Kuva: Matti Snellman