LUONTOKOSKETUS -YMPÄRISTÖ- JA YHTEISÖTAIDEHANKE

Teatteri ILMI Ö. toteutti Luontokosketus-ympäristö- ja yhteisötaidehankkeen Itä-Helsingin päiväkodeissa syksyllä 2019!

Käynnissä oleva ilmastonmuutos on seurausta ihmisen omasta toiminnasta. Tarvitsemme uudenlaista suhdetta kuluttamiseen, kasveihin ja eläimiin. Luontokosketus-ympäristötaidehankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja aikuisten tietoisuutta omien toimien vaikutuksesta luontoon teatterin, taidetyöskentelyn ja leikin avulla. Tavoitteena on myös lisätä arvostavaa suhtautumista ympäristöön ja toisiin ihmisiin.

Teatteri ILMI Ö:n Luontokosketus-ympäristö- ja yhteisötaidehanke sisälsi kolme osuutta; päiväkodeissa järjestettävät teatteri- ja taidetyöpajat (3 työpajaa/pk), jotka käsittelevät leikin ja teatteritaiteen keinoin lasten ympäristösuhdetta, luontoa ja sen kiertokulkua, luonnon merkitystä ja ihmisen roolia luonnonsuojelussa. Päiväkotiryhmät näkivät kaksi Teatteri ILMI Ö:n luontoaiheista esitystä; Ensikosketus ja Muovipussimeri. Ensikosketus-esitys vieraili Vuotalossa ma 2.9. klo 9, 10.15 ja klo 13. Muovipussimeri-esitys kiersi päiväkodeissa.

Teatteri ILMI Ö. toteutti hankkeen lopuksi yhdessä mukana olleiden päiväkotien kanssa Koti Luonnossa – ympäristötaidenäyttelyn Vuotalon galleriaan. Päiväkotiryhmien lapset ja henkilöstö saivat tuunattavakseen kodin huonekaluja ja esineistöä luonnon materiaaleilla ja luonnosta inspiroituen. Näyttely oli avoinna 31.10.– 14.11.2019 Vuotalon galleriassa.

Lisäksi Teatteri ILMI Ö. järjesti kaksi luontoaiheista teatterimenetelmäkoulutusta varhaiskasvatushenkilökunnalle. Koulutukset ovat ma 4.11. ja 11.11. klo 13.15-15.15 Vuotalon musiikkiluokassa. 

Työryhmä:

Anne Korhonen, yhteisöpedagogi YAMK, teatteri-ilmaisunohjaaja AMK, artesaani, Minna Savin, teatteritaiteen maisteri TeM, teatteri-ilmaisunohjaaja AMK, nuoriso-ohjaaja, Outi Sädekallio-Snellman, teatteri-ilmaisunohjaaja AMK, sosionomi AMK.

Ensikosketus ja Muovipussimeri –esityksissä: Milla Hilke (teatteri-ilmaisun ohjaaja) vierailija, Maria Myllykangas (teatteri-ilmaisun ohjaaja) ja Johannes Saljas (kuvataiteilija) vierailija.

Luontokosketus-ympäristö- ja yhteisötaidehanketta tukevat:

Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Taike, Helsingin kaupunki