Kalasatamassa soi

Kalasatamassa soi

Kalasatamassa soi – kaikille avoin yhteisöllinen tapahtuma Kalasataman puistossa

Lämpimästi tervetuloa!

Vapaa pääsy!

 

Klo 12 – 16.30 : Puistorunous-työpaja

Työpajassa osallistujat kirjoittavat sanan tai pari runopohjaan ja saavat kuulla yllätyksellisiä, monimerkityksellisiä ja ajatuksia herättäviä runoja. Runot esitetään osallistujien toiveiden mukaan joko yhdessä tai työpajan taiteilijoiden esittäminä. Lopuksi runot ripustetaan näytille puistoon ja ne ovat luettavissa koko tapahtumapäivän ajan.

Työpaja-/esityskonsepti: Anne Korhonen, Outi Sädekallio-Snellman

Ohjaajat ja esiintyjät: Anne Korhonen, Minna Savin/Maria Myllykangas, Outi Sädekallio-Snellman

 

Klo 12 – 13.30: Katutaide-visuaalinen taide -työpaja

Kuva- ja katutaiteilija Viv Magia ohjaa osallistujia luomaan taidetta puistoon tuoduille levyille.  Maalaustekniikoita on monia, mm. teatterileikkien inspiroima maalaaminen. Työpajassa tekniikat valitaan osallistujien mukaan.

 

Klo 13.30 – 14.30: Elämysautomaatti

Millainen elämys on ”Katoava hetki”, ”Päivän fakta” tai ”Lämmintä kättä”? Vai kaipaatko mieluummin ”Leipää ja sirkushuveja”?

Elämysautomaatti on taivaansininen esityskone, joka tarjoilee luukuistaan riemastuttavia ja kekseliäitä esityksiä. Katsojalla on mahdollisuus valita elämysautomaatin ohjelmistovalikosta oma elämys ja se tarjoillaan hänelle tuota pikaa elämysautomaatin esiintymisikkunoista ja luukuista. Nämä lyhyet esitykset on valmistettu hyödyntäen klovneriaa, nukke- ja esineteatteria sekä sanataidetta.

Katsoja itse määrittää esityksen keston; hän voi valita itselleen pienen esityksen tai jäädä seuraamaan myös muiden valitsemia esityksiä tai käydä henkilökohtaisesti läpi koko automaatin valikon.

Esityskonsepti: Outi Sädekallio-Snellman, Ursula Hallas, Maaria Tuhkunen, Juuso Kekkonen

Esiintyjät: Merja Pennanen, Maria Myllykangas, Outi Sädekallio-Snellman

 

Klo 15 – 15.40: Metsässä soi!

Metsässä soi! on mukaansa tempaava, toiminnallinen ja monikielinen yleisöä osallistava esitys. Mustikka-citykani, Bul Bul -satakieli ja kaveri kohtaavat lapset ja aikuiset ja johdattavat heidät mielikuvituksellista reittiä pitkin citykanin kotiin.

Yhdessä yleisön kanssa tutustutaan Mustikan upeaan kirjahyllyyn ja lelulaatikkoon ja päästetään mielikuvitus valloilleen. Uusien ystävien kunniaksi vietetään myös riemukkaat juhlat, joista ei puutu musiikkia, tanssia, juhlaherkkuja eikä leikkiä! Perustetaanpa myös metsäneläinten soinnukas kuorokin!

Kesken kaiken retkeilijä ilmaantuu paikalle ja yhdessä mietitään kierrätystä ja opastetaan retkeilijää. Sitten juhlat voivatkin jatkua yhdessä tehtyjen ympäristötaideteosten merkeissä!

Käsikirjoitus ja ohjaus: Anne Korhonen, Minna Savin, Outi Sädekallio-Snellman

Näyttelijät: Mustikka-Citykani: Outi Sädekallio-Snellman, Bul Bul -satakieli: Marouf Majidi, Retkeilijä: Anne Korhonen

Musiikki ja muusikko: Marouf Majidi

Puvustus: Työryhmä

 

Klo 16 – 17: Elämysautomaatti

 

Klo 16 – 17: Graffitipaja nuorille

Kuva- ja katutaiteilija Viv Magia ohjaa nuoria luomaan graffittitaidetta puistoon tuoduille levyille.

 

Klo 17 – 18: Musiikki-tanssipaja

Tapahtumapäivä huipentuu yhteisölliseen tanssipajaan, jossa muusikko Marouf Majidi ja koko tapahtumapäivän työryhmä ohjaavat osallistujat tutustumaan Lähi-Idän musiikkiin ja tanssiin. Työpajassa yhteislauletaan, kokeillaan erilaisia soittimia ja tanssitaan. Lopuksi yhdistetään laulu, soitto ja tanssi ja nautitaan yhteisöllisestä taiteilusta kesäillassa.

***

Teatteri ILMI Ö. on kiertävä ammattiteatteri, joka on toiminut vuodesta 2002. Teatterin taiteellisen toiminnan ytimessä on kotimaisten ensi-iltojen tuottaminen, erityisesti lapsille ja nuorille, sekä laaja yleisötyö ja yhteisöteatteritoiminta. Kehittämme uusia esitysmuotoja, kuten fyysistä, visuaalista, ei-tekstipohjaista sekä osallistavaa teatteria lapsille ja nuorille sekä toteutamme yhteisöteatteriprojekteja lapsille, nuorille sekä senioreille. Teatteri ILMI Ö. on tuottanut yli 50 ensi-iltaa, toteuttanut yli 20 pitkäkestoista yhteisöteatteriprojektia, järjestänyt neljä teatterifestivaalia ja kuratoinut taidenäyttelyitä tavoittaen laajan yleisön ja osallistaen lukuisia osallistujia. Ohjelmistomme pääteemat vuosille 2020-2027 keskittyvät luontoon, ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen.

www.teatteri-ilmio.fi

https://www.maroufmajidi.com/

https://www.vivmagia.com/

Artikkelikuvan teos: Viv Magia, käsittely: Matti Snellman

Tapahtumaa tukee Helsingin kaupunki

 

***

Kalasatamassa soi  – a community event open to all in Kalasatama Park

Warmly Welcome!

Free admission!

12:00 PM – 4:30 PM: Park Poetry Workshop

Participants in the workshop write a word or two on a poetry base and get to hear surprising, multi-meaningful, and thought-provoking poems. The poems are presented according to the participants’ wishes, either together or performed by the workshop artists. Finally, the poems are displayed in the park and can be read throughout the event day.

Workshop/Performance concept: Anne Korhonen, Outi Sädekallio-Snellman

Instructors and performers: Anne Korhonen, Minna Savin/Maria Myllykangas, Outi Sädekallio-Snellman

 

12:00 PM – 1:30 PM: Street Art-Visual Art Workshop

Visual and street artist Viv Magia guides participants in creating art on boards brought to the park. There are many painting techniques available, including painting inspired by theater games. The techniques in the workshop are chosen based on the participants.

 

1:30 PM – 2:30 PM: Experience Machine

What kind of experience is ”The passing moment,” ”Fact of the day,” or ”Warm hand”? Or do you prefer ”Bread and circuses”?

The Experience Machine is a sky-blue performance machine that offers delightful and inventive performances from its hatches. The viewer can choose their experience from the machine’s menu, and it is delivered promptly through the performance windows and hatches. These short performances are created using clowning, puppet and object theater, and verbal art.

The viewer determines the length of the performance; they can choose a short performance for themselves or stay to watch the performances chosen by others or go through the entire machine’s menu personally.

Performance concept: Outi Sädekallio-Snellman, Ursula Hallas, Maaria Tuhkunen, Juuso Kekkonen

Performers: Merja Pennanen, Maria Myllykangas, Outi Sädekallio-Snellman

 

3:00 PM – 3:40 PM: Metsässä soi!

Metsässä soi! is an engaging, interactive, and multilingual performance that involves the audience. Blueberry the City Rabbit, Bul Bul the Nightingale, and their friend meet children and adults and lead them along an imaginative path to the city rabbit’s home. Together with the audience, they explore Blueberry’s wonderful bookshelf and toy box and let their imaginations run wild. To celebrate new friends, a joyful party is held, featuring music, dance, festive treats, and play! They even form a harmonious forest animal choir!

In the midst of everything, a hiker appears, and together they discuss recycling and guide the hiker. Then the party can continue with the environmental art created together!

Script and direction: Anne Korhonen, Minna Savin, Outi Sädekallio-Snellman

Actors: Blueberry the City Rabbit: Outi Sädekallio-Snellman, Bul Bul the Nightingale: Marouf Majidi, Hiker: Anne Korhonen

Music and musician: Marouf Majidi Costumes: The Team

 

4:00 PM – 5:00 PM: Experience Machine

 

4:00 PM – 5:00 PM: Graffiti Workshop for Youth

Visual and street artist Viv Magia guides young people in creating graffiti art on boards brought to the park.

 

5:00 PM – 6:00 PM: Music and Dance Workshop

The event day culminates in a community dance workshop where musician Marouf Majidi and the entire event day team guide participants in exploring Middle Eastern music and dance. In the workshop, participants will sing together, try out different instruments, and dance. Finally, singing, playing, and dancing are combined, and everyone enjoys communal art in the summer evening.

Theatre ILMI Ö. is a touring professional theater that has been operating since 2002. At the core of the theater’s artistic activities is the production of domestic premieres, especially for children and young people, along with extensive audience engagement and community theater activities. We develop new forms of performance, including physical, visual, non-text-based, and participatory theater for children and youth, and implement community theater projects for children, youth, and seniors. Theatre ILMI Ö. has presented over 50 premieres, undertaken more than 20 long-term community theater projects, organized four theater festivals, and curated art exhibitions, reaching a wide audience and engaging numerous participants. Our main themes for the years 2020-2027 focus on nature, environment, climate change, and sustainable development.

www.teatteri-ilmio.fi

https://www.maroufmajidi.com/

https://www.vivmagia.com/

Article image artwork: Viv Magia, editing: Matti Snellman

 

Supported by the City of Helsinki