JÄLKIÄ LÄNSÄSSÄ- yhteisöteatteria Länsimäen koulussa

TYÖRYHMÄ Pia Aro, Anne Korhonen, Sofia Koski, Minna Savin, Sari Tupamäki
VIDEO Matti Snellman

Kuka kaiversi nimensä kallioon vuonna 1874?
Mikä lähimetsässä pelottaa?
Miten teatterilla voi edistää ympäristön asukaslähtöistä kehittämistä?

Teatteri Ilmi Ö. toteutti taide- ja ympäristökasvatusprojektin Jälkiä Länsässä Vantaalla Länsimäen koulussa syksyn 2003 aikana. Projekti oli yhteisöllinen teatterihanke, jonka tavoitteena oli antaa Länsimäen yläasteen oppilaille soveltavan teatterin keinoin elämyksellinen kokemus Länsimäestä lähiympäristönä.

Projekti koostui kolmesta osasta; draamallisista työpajoista, esityksestä ja palauteosioista. Draamalliset työpajat pidettiin Länsimäen yläasteen 8. luokkalaisille. Työpajojen tavoitteena oli kerätä aineistoa oppilaiden ympäristökokemuksista ja havainnoista. Saadun aineiston pohjalta teatteri ILMI Ö. toteutti osallistavan teatteriesityksen Länsimäen yläasteen 8 -luokkalaisille to 27.11.2003.

Jälkiä Länsässä – projekti liittyy Elävä kaupunki -hankkeeseen. Elävä Kaupunki – hanke kuuluu URBAN II – ohjelman toimintalinjaan, jonka tavoitteena on alueen asukkaiden omatoimisuuden tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Elävä kaupunki -hankkeen käyttöön kerättyä aineistoa tullaan käyttämään ympäristösuunnittelun taustatietona sekä opastetun maiseman historiaa esittelevän reitin aineistona.

Katso esityksen videokooste