Teatteri ILMI Ö:n työpajat!

Kaikki Teatteri ILMI Ö:n jäsenet ovat teatterin monipuolisesti koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia. Meillä on vuosien kokemus soveltavan teatterin ja taidelähtöisten menetelmien käyttämisestä koulutuksissamme. Koulutamme ilolla ja ammattitaidolla, kertaluonteisina tai pidempinä prosesseina, joko Teatteri ILMI Ö:llä tai teidän tilassanne! Yksin, työpareina ja työryhminä tarpeidenne mukaan!

Yleisötyöpajoja omiin esityksiimme tai sinun esityksiisi: Kaikkiin Teatteri ILMI Ö:n esityksiin on mahdollisuus tilata erikseen yleisötyöpaja, jossa katsojat työskentelevät esityksen antamien impulssien pohjalta tai tutustuvat kokemuksellisesti esityksen aiheeseen tai maailmaan. Joihinkin esityksiimme yleisötyöpaja toteutetaan myös osana konseptia. Teatteri ILMI Ö. on toteuttanut yleisötyöpajoja myös toisten esityksiin, voit siis tilata meiltä yleisötyöpajan myös omaan esitykseesi, esimerkiksi jonkun tapahtuman yhteyteen. Yleisötyöpaja voidaan toteuttaa joko suoraan ennen tai jälkeen esitystä, tai pidemmällä aikavälillä esitystä pohjustaen tai esityskokemuksen pohjalta työskennellen.

Taidelähtöisiä ja soveltavan teatterin menetelmiä käyttäviä koulutuksia työyhteisöille, yrityksille ja järjestöille: uusia välineitä ja näkökulmia omaan työhön, ammatillisiin haasteisiin ja tiimityöskentelyyn. Menetelmä-koulutuksissa keskitytään yhteen tai useampaan soveltavan taiteen menetelmään mm. forum- teatteri, tarinateatteri, taidelähtöiset menetelmät. Tavoitteena saada uusia välineitä sovellettaviksi omaan työhön. Työhyvinvointi-koulutuksissa taide ja teatteri ovat kokemuksellisina ja moniaistisina välineinä työyhteisön valitseman teeman tutkimiselle tai työyhteisön dialogille. Tai tavoitteena voi olla vaikka yhteinen irrottelu ja hauskanpito esimerkiksi improvisaation, varjoteatterin tai omista aiheista tehtyjen pienoisesitysten kautta.

  • LUOVIEN JA TOIMINNALLISTEN MENETELMIEN TYÖKALUPAKKI. Lue lisää
  • TOIMINNALLINEN VUOROVAIKUTUSKOULUTUS. Lue lisää

Kouluille: ilmiöpohjaiseen oppimiseen suunnattuja räätälöitäviä koulutuspaketteja oppilaille ja opettajille ja valmiita koulutuspaketteja oppilaille.

Päiväkodeille: räätälöityjä paketteja ja valmiita kokonaisuuksia sekä lapsille että päiväkotien henkilökunnalle.

  •  TEATTERIN JA DRAAMAN MENETELMÄT LEIKIN TUKEMISEEN. Lue lisää

Työpajoja ja koulutuskokonaisuuksia räätälöityinä ryhmille ja yhteisöille: Suunnittelemme koulutuksen tai työpajat juuri tietyn ryhmän tarpeisiin ja toiveisiin. Kokonaisuuteen voi sisältyä myös esitys tai esityksiä. Olemme toteuttaneet mm. muistelu-työpajoja vanhuksille, suomen kielen opetusta maahanmuuttaja-taustaisille nuorille ja monivuotista yhteistyötä lastensuojelussa kouluttaen sekä nuoria että työntekijöitä. 

 Ota yhteyttä!