OTSALAMPPU

Työryhmä Jari Rättyä, Merja Pennanen, Anne Korhonen, Outi Sädekallio

– näyttämönovelleja muistista

Kuvia esityksestä Otsalamppu

”Otsalamppu” on episodinäytelmä, joka käsittelee muistia ja muistisairauksia. Vaikka vaikeaa aihetta lähestytään tällä kertaa absurdin komedian keinoin, on pääpaino yksittäisen ihmisen kokemuksessa, siinä, miten oma tai läheisen sairastuminen vaikuttaa elämään. 

Luvassa on kahdeksan kuppia dementiaa, koira joka talutti puuroa, sairaanvahva voimanainen, Salpausselän Suuri Dementiasuunnistus sekä omakuvia ulkomuistista. Esitys on dramatisoitu työikäisten lahtelaisten muistihäiriöitä sairastavien ja heidän omaistensa kanssa tehtyjen draamatyöpajojen pohjalta.

Esitys on toteutettu yhteistyössä Päijät-Hämeen Dementiayhdistyksen kanssa. Yhdistyksellä on meneillään RAY:n rahoittama tukiprojekti Varsat 2006-2008, jonka tavoitteena on tukea varhain/työikäisenä muistihäiriöihin sairastuneita henkilöitä sekä heidän omaisia kuntouttavin menetelmin sekä vertaisryhmien kautta. Projektivastaava Minna Toivonen (0505696311), Projektityöntekijä Raita Lehtonen (0443043001) /Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry, Aleksanterinkatu 9 B 28, 15110 Lahti